به گزارش”خانه خشتی” فرمانده انتظامی رفسنجان گفت: یک دستگاه خودروی پراید سرقتی به همراه سارق آن در رفسنجان کشف شد.

سیدمحمد رضایی فرمانده نیروی انتظامی شهرستان رفسنجان با اشاره به کشف یک دستگاه خودروی پراید سرقتی توسط پلیس اطلاعات  اظهار داشت: خودروی مذکور در میدان بسیج این شهرستان کشف شد.

وی افزود: مأموران پلیس اطلاعات موفق شدند، سارق این خودرو را به هویت (م ـ ب) دستگیر و روانه دستگاه قضائی کنند.

رضایی به دستگیری سارق لوازم منزل توسط مأموران پاسگاه کشکوئیه اشاره کرد و بیان داشت: مأموران این پاسگاه موفق به دستگیری سارق به هویت (م ـ الف) که از منزلی واقع در حسین‌آباد کشکوئیه سرقت کرده بود شدند.

وی گفت: سارق در بازجویی به جرم خود اعتراف کرده است.