سهمیه بنزین اردیبهشت ماه خودروهای شخصی همانند ماه های پیشین به کارت های سوخت واریز می شود.

به گزارش «خانه خشتی»به نقل از  (ایسنا)، سردار محمد رویانیان، رییس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور افزود: سهمیه بنزین اردیبهشت ماه هم، مانند ماه‌های گذشته و بدون تغییری در میزان و قیمت واریز می شود.

رویانیان
وی ادامه داد: 60 لیتر سهمیه بنزین اردیبهشت ماه 91 خودروهای شخصی ساعت 24 روز سی و یکم فروردین ماه در کارت های سوخت واریز می شود.

رییس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور تصریح کرد: دیگر وسایل نقلیه عمومی نیز سهمیه‌ای مشابه سهمیه فروردین ماه دریافت خواهند کرد.