آزادی یکی از اهالی روستای برجکاز از توابع شهرستان رودبار از دست گروگان گیر

به گزارش «خانه خشتی»به نقل از “بوتیانیوز” به نقل از ارگ نیوز : پیرو آدم ربایی صورت گرفته از روستار برجکاز از توابع شهرستان رودبار، گرو در تاریخ ۱۳۹۰/۱/۲۶ آزاد گردید گفتنی است گرو دختر و گروگان گیر از اتباع بیگانه افغانی بود.