دور دوم مذاکرات 1+5 و ایران تا ساعتی دیگر آغاز شده و هم اکنون گفتگوهای جداگانه میان هیأتهای حاضر در مذاکرات ادامه دارد.
به گزارش «خانه خشتی»به نقل از  مهر از استانبول، دور دوم مذاکرات 1+5 و ایران تا ساعتی دیگر در در مرکز “لطفی کردار” که محل برگزاری نشستهای بین المللی در استانبول است برگزار خواهد شد.

بر این اساس، هم اکنون هیئت ایرانی در حال انجام مذاکراتی با دیگر هیئتهای حاضر در نشست است تا پس از آن دور دوم مذاکرات (عصرگاهی) آغاز شود.

در همین حال خبرنگار مهر احتمال داد مذاکرات عصر امروز میان گروه 1+5 و ایران تا ساعت 17 یا 18 به وقت ترکیه (19 و 30 دقیقه به وقت تهران) به درازا کشیده شود.

این در حالی است که سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دور نخست (صبح) مذاکرات 1+5 و ایران در استانبول را سازنده توصیف کرده است.