به گزارش «خانه خشتی»به نقل از  فارس: مذاکرات ایران با 1+5 تا ساعت 13:30 به وقت استانبول ادامه می‌یابد.
ب، مذاکرات ایران با 1+5 تا ساعت 13:30 به وقت استانبول ادامه می یابد.بر اساس این گزارش، طرفین بعد از نوبت اول مذاکرات به طور جداگانه ناهار صرف می‌کنند.

پس از صرف ناهار ملاقات های دوجانبه انجام می شود.در حال حاضر همه طرف ها برای مذاکره با ایران ابراز تمایل کرده‌اند.بعد از انجام ملاقات های دوجانبه نوبت دوم مذاکرات شروع می شود.