روزنامه نگار فراری که جهت پوشش اخبار کنفرانس اپوزیسیون به واشنگتن رفته بود ضمن انتقاد به شیوه برگزاری این نشست ، مهم ترین دستاورد این کنفرانس ایجاد سوژه خبری برای رسانه های جمهوری اسلامی ارزیابی کرد.

به گزارش «خانه خشتی»به نقل از باشگاه خبرنگاران به نقل از محدوده، یک روزنامه نگار فراری که جهت پوشش اخبار کنفرانس اپوزیسیون به واشنگتن رفته بود با انتشار کامنتی در وبلاگ شخصی خود ضمن انتقاد به شیوه برگزاری این نشست ، مهم ترین دستاورد این کنفرانس ایجاد سوژه خبری برای رسانه های جمهوری اسلامی از جمله کیهان ارزیابی کرد.

(الف.ش) در این یاددشت کوتاه از طرفدارن اصلاحات در جمهوری اسلامی در خارج از کشور خواسته است که اگر باری از دوش اصلاح طلبان درون حاکمیت بر نمی دارند حداقل با انجام این گونه نشست ها فشار های داخلی را به سوی آن ها افزایش ندهند.