به گزارش خبرنگار خانه خشتی به مناسبت هفته سلامت به همت دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در محل برگزاری نماز جمعه ایستگاه سلامت بر پا شد. در این برنامه به نمازگزاران گرامی مشاوره پزشکی داده شد.