رهبر معظم انقلاب در سال 90 بیش از 60 سخنرانی داشتند که در هریک از آنها نکات مهمی را برای مردم و مسئولین مطرح کردند.

http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/19307/smps.jpg [دریافت]

http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/19313/smps.jpg [دریافت]

http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/19326/smps.jpg [دریافت]

http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/19337/smps.jpg [دریافت]

خبر مرتبط//

90 جمله تاریخی مقام معظم رهبری در سال 90