مدیرکل اروپای غربی وزارت امورخارجه با اعلام اینکه صادرات نفت ایران به 6 کشورهای اروپایی هنوز قطع نشده است، درباره موارد مطرح شده در جلسه امروز وزارت امور خارجه با سفرای اروپایی گفت: سعی کرده ایم در یک حرکت انسان دوستانه و جوانمردانه به ملت های اروپایی و مردم اروپا برسانیم که عواقب این تصمیم بر عهده دولت های اروپایی است.
به گزارش «خانه خشتی»به نقل از  خبرنگار مهر، حسن تاجیک مدیرکل اروپای غربی وزارت امور خارجه در مورد دلایل دعوت سفرای کشورهای اروپایی به وزارت امور خارجه گفت: همانطور که اطلاع دارید اتحادیه اروپا در سوم بهمن ماه امسال تصمیماتی مبنی بر تحریم نفتی و بانک مرکزی ایران گرفت، که ما معتقدیم این تصمیمات غیر منطقی و غیر قانونی بوده است.

وی در ادامه افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره این مطلب را به اروپا گفته است که تحریم در اراده ملت ایران خدشه ای وارد نمی کند، بلکه این تحریم ها بر مردم اروپا نیز اثر خواهد داشت.

تاجیک همچنین تصریح کرد: برخی محافل و شخصیت های اروپایی پیامدهای ناشی از تحریم بر مردم اروپا را به ما منتقل کرده اند.

وی گفت: از نظر اقتصادی اروپا در وضعیت خوبی به سر نمی برد و همچنین امسال با سرمای سختی مواجه شده است.

مدیر کل اروپای غربی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی در مقابل تحریم نفتی اروپا ساکت نخواهد نشست و برای جایگزین مشتری برای فروش نفت به سایر کشورها هیچ مشکلی نخواهد داشت، اما بر اساس سیاست های انسان دوستانه و شرایطی که در کشورهای اروپایی بود، تا به حال اقدامی را انجام ندادیم.

وی گفت: ما پیام محکمی به طرف های قرارداد نفتی اروپا داده ایم مبنی بر اینکه می توانیم بلافاصله مشتری نفتی به جای آنها جایگزین کنیم و اگر تابه حال این کار انجام نشده بر اساس مشی و سیاست منطقی ایران است و ما به سفرای اروپایی این مشی و سیاست خود را به صورت روشن منتقل کردیم.

تاجیک اظهار داشت: نباید از نفت به صورت ابزاری استفاده کرد و روابط ما و اروپا باید بر اساس روابط متقابل باشد.

وی خاطرنشان کرد: ما متعهد به تأمین امنیت انرژی هستیم و تأمین امنیت فقط درعرضه نیست بلکه تقاضا هم باید امن باشد.

مدیر کل اروپای غربی همچنین اظهار داشت: ما به اروپایی ها منعکس کرده ایم که تصمیمات آنها در این خصوص نادرست بوده است و معضلات ناشی از این تصمیم بر عهده مسئولان و دولت های اروپایی است و اگر ایران برای نفت خود مشتری جایگزین کند عواقب آن بر عهده دولت های اروپایی است.

وی در خصوص عکس العمل سفرا و دولت های اروپایی در خصوص تصمیم ایران اظهار داشت: دولت های اروپایی با اذعان به اینکه تحریم ها دو طرف را در مضیقه و مشکل قرار می دهد پیام ما را به پایتخت های خود منتقل می کنند.

تاجیک در خصوص موارد مطرح شده جلسه با سفرای اروپایی گفت: در خصوص دلایلی که پشت سر تصمیم های دولت های اروپایی است و به نظر ما غیرمنطقی است بحث و صحبت شد.

وی در ادامه اظهار داشت: فعلا صادرات نفت قطع نشده است و ما سعی کرده ایم در یک حرکت انسان دوستانه و جوانمردانه به ملت های اروپایی و مردم اروپا برسانیم که عواقب این تصمیم بر عهده دولت های اروپایی است.