قصه خوانی

به گزارش خبرنگارخانه خشتی به نقل ازروابط عمومی اداره ارشاداسلامی رفسنجان به همت کمیته هنری ستاد تسهیلات نوروزی هنرمندان رفسنجانی ((قصه شهر)) را در کاروانسرای شاه عباسی این شهر اجرا می کنند. این روایت که به قلم خانم ها فارسی ورضازاده به رشته تحریر درآمده است سعی دارد با زبانی عامیانه ودر فضای یک کلاس درس به معرفی موقعیت های تاریخی وسوغات شهرستان رفسنجان بپردازد. استفاده از اسلاید وموسیقی و ارتباط برقرار کردن هنرمندان با مسافران وکودکان حاضر، فضایی راترسیم می کند تا تماشاگران درموقعیتی متفاوت با شهرستان رفسنجان آشنا شوند.((قصه شهر)) گرچه تجربه نخستین این گروه در برنامه های نوروزی است ولی به علت ابتکاری که در ترسیم یک طرح خلاقانه به خرج داده اند می تواند مقدمه ای برای اجرای برنامه هایی متنوع ترودرسطحی بالاتر باشد.

((قصه شهر))تا پایان تعطیلات هر روز ساعت 18 در کاروانسرای شاه عباسی واقع در میدان شهید میرافضلی( محله تاریخی قطب آباد) رفسنجان را برای مسافران نوروزی روایت می کند