شرکت بنز قصد داشته اتومبیل جدید اش که با نسل جدیدی از فناوری پیل سوختی کار می کند را تبلیغ کند. به خاطر فناوری به کار رفته در این خودرو، آنها هیچ تاثیر منفی و مخربی بر محیط زیست ندارند و به قول این شرکت انگار در محیط زیست نامریی هستند. به همین خاطر شرکت بنز برای تبلیغ اتومبیل جدید اش یک خودروی واقعا نامریی ساخته. این اتومبیل حالا در آلمان مشغول گردش است!

باورتان نمی شود؟ کافی است ویدیو این خودروی نامریی را در ادامه مطلب ببینید تا متوجه بشوید که مرسدس بنز چگونه یک خودروی نامریی ساخته است.