حجت الاسلام والمسلمین رمضانی پور:کسانی که به ترویج ماهواره وهمچنین مدهای لباس درجامعه می پردازندپیروپیشوای گمراهند.
خطیب جمعه رفسنجان دراولین نمازجمعه سال جدیدبابیان خطبه ای ازنهج البلاغه مراتب یقین رابیان نموده وگفتندیقین رامی توان همانندراس وسردربدن تشبیه نمودودردین هم یقین باعث رهبری وهدایت سایرعبادات می شود.
حجت الاسلام والمسلمین رمضانی پورضمن قرائت دعایی ازامام سجاد(ع) درصحیفه سجادیه یکی ازمواردی را که امام ازخداونددرخواست کرده بودندراعافیت نام برده وگفت منظورامام زین العابدین عافیتی است که همه وجودفردرافراگرفته وسبب بزرگی اووموجب سلامتی انسان دردین- دنیاوآخرت گردد.وی بااشاره به آغازسال جدیدنمازگزاران رابه پیروی ازاین امام بزرگوادرفراخوانده وگفتندبایداین دعای امام راسرلوحه زندگی خوددراین سال قراردهیم .
امام جمعه رفسنجان همچنین بایادآوری فرمایشات رهبرفرزانه انقلاب مبنی برنامگذاری امسال به عنوان سال تولیدملی حمایت ازکاروسرمایه ایرانی گفتندمسئولین وکارگزاران نظام بایدفرامین امام خامنه ای رامدنظرداشته ودراین مسیرگام بردارند.لازم بذکراست این هفته دومین نمازجمعه رفسنجان بودکه درمصلای امام خامنه ای رفسنجان برگزارمی شد.