به گزارش «خانه خشتی»به نقل از خبرگزاری مهر: این استاد حوزه و دانشگاه کرمانشاه گفت: تمام کاندیداها باید در مسیر فرمایشات رهبر انقلاب حرکت و فعالیت کنند تا شاهد انتخاباتی پرشکوه و مردمی باشیم.
آیت الله شیخ محمد حجتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مردم عزیز و انقلابی و متدین کرمانشاه سعی کنند به کاندیداهایی که شناخت کامل دارند رای دهند.

این عالم کرمانشاهی با اشاره به اینکه مردم باید برای رای و نظر خود ارزش قائل باشند، تاکید کرد: برخی از کاندیداها می خواهند که با روشهای غیرشرعی و اسلامی اقدام به جمع آوری و جلب آرای مردم کنند که این کار از نظر قانون خلاف قلمداد می شود.

این استاد حوزه و دانشگاه افزود: تمام هم و غم مسئولان انتخابات آرامش و امنیت و ادامه روند فعالیت های قانونی انتخاباتی است.

آیت الله حجتی گفت: کاندیداها هم برای رعایت حال مردم و وارد نشدن به مقوله قانون شکنی از راه اندازی کاروانهای تبلیغاتی در کوچه و خیابانها به شدت پرهیز کنند و آرامش و حفظ حرمت مردم را مدنظر داشته باشند.

وی افزود: رهبر انقلاب هم داوطلبان و هم طرفداران ایشان را به رعایت موازین دقیق قانون سفارش فرموده اند و رعایت را از اولی امور قرار داده اند.

این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: متاسفانه در دوره های گذشته شاهد بودیم که برخی از نامزدهای انتخابات برای جلب بیشتر آرای مردم، وعده ها و قول هایی می دادند که نه عاقلانه بود و نه در حوزه قدرت یک نماینده، لذا از داوطلبان می خواهیم که ضمن ورود به بحثهای منطقی، احترام به رقبا و دیگر نامزدها را نیز مدنظر داشته باشند.

آیت الله حجتی در پایان گفت: از مردم استان کرمانشاه می خواهیم که همانند این 33 سال که همواره یاور و پیشتیبان رهبر و نظام بوده اند، این بار هم با حضور در پای صندوقهای رای بهترین و مدبرترین افراد را روانه خانه ملت کنند.