دکتر آذین نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خانه خشتی گفت:اگر همه به قانون احترام بگذارند ومطابق آن عمل کنند مشکلی پیش نخواهد آمد.

ایشان با بیان اینکه انتخابات امر مهم  و ارزشمندی برای کشور است بیان داشت:با توجه حساسیت این ایام  که تنها به آرامش نیاز داریم هم کسانی که رد صلاحیت شدند باید تمکین قانون باشند وهم دیگران از جمله اهل رسانه باید با تدبیر عمل کرده واگر مسئله ای نیز پیش بیاید نیاید به آن دامن بزنند.

وی افزود : همه باید حرمت رد صلاحیت شده ها را حفط کنیم واین رد صلاحیت به معنای این نیست که در جاهای دیگر نیز صلاحیت ندارند بلکه به این معناست که شورای نگهبان این تشخیص را داده  که برای امر مهم ریاست جمهوری مناسب نبوده اند.

دکتر آذین انتخابات پرشور را باعث امنیت ومصونیت بخشی به نظام دانست وگفت : مردم ایران همچون سالهای قبل حضوری پررنگ خواهند داشت و به ندای مقام معظم رهبری پاسخ صحیح خواهند داد.