خانه خشتی:مراسم تشییع پیکرمطهر شهید منصور پوریوسفی که به دست اراذل و اوباش به شهادت رسیده است فردا یکشنبه 92/2/29 رأس ساعت 9 از محل میدان ابراهیم شهرستان رفسنجان به طرف زادگاهش احمد آباد رضوی برگزار میگردد.

از عموم مردم همیشه در صحنه وشهید پرور این شهرستان جهت شرکت در این مراسم دعوت می نمائیم.