خانه خشتی:طی اخبار رسیده از مراسم یادواره شهدای صنعت مس و سه شهیدگمنام سرچشمه که درسالن شهید حاج علی محمدی پور شهر سرچشمه برگزار شد،مجتبی رمضانی مداح ولایی یادواره های شهدا ء،  پس از حاضرشدن در جایگاه وعرض ارادت به ساحت مقدس اباعبدالله وشهدای جنگ تحمیلی اینچنین بیان کرد:ما جاده واتوبان وآسفالت نمی خواهیم،رئیس جمهور ومسئولینی میخواهیم  که مطیع ولایت باشدوهرچه گفت بگویند چشم.جاده واتوبان نمی خواهیم،رئیس جمهوری میخواهیم که مطیع ولایت باشد

این درحالی است که که قبل از آغازمراسم ایشان ، آقای نجار،استاندارکرمان، به ایرادسخن پرداخته بود ودر خصوص تعریف وتمجید از خدمات دولت درجهت توسعه اتوبان،صنعت وآسفالت سخنرانی کرده بود.