لحظات ناب حضور ۴۰نفر از شیعیان هند در مناطق عملیات جنوب

به گفته خبرنگار خانه خشتی از مناطق عملیاتی جنوب کشور، 40 نفر از شیعیان هند در این مناطق حضور پیدا کرده و لحظات نابی را رقم زدند. از نکات قابل توجه این شیعیان این بود که از مقام معظم رهبری با لفظ امام خامنه ای یاد می کردند و بعد از نماز خود دعای خدایا خدایا تا انقلاب مهدی… را زمزمه می کردند. این زائران هندی افزودند که در زمان جنگ ایران و عراق ما مرتب اخبار این جنگ را دنبال می کردیم و برای پیروزی رزمندگان اسلام ختم ام الیجیب و صلوات بر می داشتیم و شکست ایران را شکست شیعه می دانستیم و این عزت کنونی اسلام و شیعه از برکت وجود نظام مقدس جمهوری اسلامی می دانیم.