نپذیرفتن پیشنهاد همکاری با ستاد انتخاباتی مشایی دلیل برکناری رویانیان
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس به دلیل نپذیرفتن پیشنهاد ریاست کمیته جوانان و ورزش ستاد انتخاباتی رحیم مشایی از سمت خود کنار گذاشته شد.

به گزارش خانه خشتی،  ماموریت محمد رویانیان در باشگاه پرسپولیس به پایان رسیده و او دیگر مدیرعامل باشگاه نیست اما سوال اینجاست که  *چرا بقایی حکم پایان ماموریت رویانیان را امضا و ابلاغ کرد .

گویا  در فروردین ماه جلسه ای تشکیل می شود که طی آن به رویانیان می گویند که رییس کمبته جوانان و ورزش ستاد انتخاباتی  رحیم مشایی شود   اما رویانیان قبول نمی کند و به همین دلیل بقایی به رغم رابطه خوب رویانیان با بدنه دولت پایان ماموریت او را اعلام می کند.

به نظر می رسد رویانیان اکنون در پرسپولیس هیچ کاره است و و امضای او بی اعتبار و بی ارزش است . از این رو گفته می شود در صورت مشخص شدن سر مربی پرسپولبیس فدا مالکی به عنوان رئیس هیات مدیره پرسپولیس با او قرار داد امضا می کند . تلاش ها برای بازگشت رویانیان به پرسپولیس بی نتیجه بوده است.

منبع:مدال