به گزار ش خبرنگارخانه خشتی،این مراسم صبح امروز باحضور بازنشستگان آموزش وپرورش شهرستان در محل سالن شهدای دانش آموز این اداره برگزار گردید.

ریاست اداره آموزش وپرورش رفسنجان ضمن تبریک هفته معلم وتقارن آن با شهادت استادشهید مطهری(ره) گفت:همه ما بایستی به سمتی حرکت کنیم که نگاه ومعرفتی همچون این شهیدگرانقدر داشته باشیم.

خانه خشتی

ایشان این مراسم را تجدیدخاطرات معلمان سابق این اداره دانست وگفت:از شما می خواهم تا در برنامه های همگانی ورزش،نشاط وسلامتی شرکت کنید وهمچنین با کانون بازنشستگان در ارتباط باشید وراهکار های خود را ارائه نمایید.

از دیگربرنامه های این مراسم طرح کنترل فشارخون میهمانان بود که به طور داوطلبانه فشارخون آنها اندازه گیری می شد.

خانه خشتی

دکترمهدی پور سخنران برنامه ،ضمن اشاره به شعارسال سلامتی-فشارخون را جدی بگیریم-اولین عامل مرگ در جهان را بیماریهای قلبی وعروقی دانست وتنها راه جلوگیری از فشارخون را تغییر شیوه ی زندگی ازطریق کنترل مصرف نمک،شکر،دخانیات وتوجه به تحرک وکاهش استرس دانست.