پور ابراهیمی نماینده مردم استان کرمان در گفتگو با خبرنگار “خانه خشتی”، در خصوص توصیه اقتصادی به رئیس جمهور آینده اظهار داشت: مشکل اصلی ما تورم است و رئیس جمهور باید سازوکار و برنامه جامعی در بحث موضوعات اقتصادی داشته باشد که این موضوع را مدیریت کنیم.

وی یکی از دلایل تورم را کاهش ارزش پول ملی عنوان کرد و افزود: این امر باید ارتقا پیدا کند و در این حوزه این حرکت را به واقعیت های اقتصادی و ارزشی که وجود دارد برگردانیم. بحث دیگر نیز میزان افزایش حجم نقدینگی در جامعه است که موجب تورم می باشد که باید مدیریت شود و با ثبات سیاست های اقتصادی بویژه ارزی باعث می شود تقاضای کاذب در اقتصاد کشور کاهش یابد و این کاهش باعث کاهش تورم در اقتصاد است.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تغییر در قیمت ها را بعلت کاهش ارزش پول ملی دانست و گفت: در این زمینه صحبتی نشده و برای حمایت از تولید تصمیم گیری صورت گرفته و باید به سمت تولید ملی برویم تا آثار آن را در بحث کاهش تورم شاهد باشیم.

پور ابراهیمی تصریح کرد: وضعیت اقتصادی بعد از انتخابات بهتر از قبل می باشد و علایم و آثار نشان دهنده این است که ما بهتر از این خواهیم بود و مردم نیز در انتخابات شرکت کنند تا یک فرد خوب و صالح انتخاب شود.