امام جمعه رفسنجان در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار خانه خشتی، حضور اتباع خارجی در کشور و استان را یکی از معضلات امروز دانست و افزود: اگر خروج افاغنه به صورت داوطلبانه و یا با تمهیدات اتخاذ شده از سوی مسئولین صورت گیرد، مشکل بیکاری در رفسنجان به طور کامل رفع می شود.

حجت الاسلام رمضانی پور ادامه داد: باید فرهنگ کار در بین جوانان ایجاد شود و مردم و مخصوصاً جوانان کار کردن را عیب ندانند و به آن تن دهند.

وی هجرت اتباع خارجه کشورهای پاکستان، افغانستان و هندویتان را از مواردی بیان کرد که در ایجاد اشتغال جوانان تأثیر گذار خواهد بود و افزود: مردم افغانستان هم اکنون از اشغال در آمده اند و باید به کشورشان بازگردند و آن را بسازند.

حجت الاسلام رمضانی پور در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر گرایش جوانان ایرانی به ماده مخدر ناس را از مشکلات مهم و خطرناک کنونی به واسطه ورود برخی اتباع خارجی، گفت: باید با این موضوع به صورت جدی برخورد کرد و جوانان را از خطرات آن آگاه کرد.