رییس جمهور و برخی از کابینه دولت به همراه خانواده خود عازم آفریقا شده اند.

به گزارش خانه خشتی، رییس جمهور دو روز پیش برای انجام گفت و گو و تبادلات سیاسی و اقتصادی به ‏همراه هیات ۳۰۰ نفره عازم سه کشور آفریقایی شد.‏

شنیده های خبرنگار ما حاکی بر آن است که خبرنگاران و برخی از اعضای مرکز روابط عمومی نهاد از لیست این سفر حذف ‏شدند تا رییس جمهور و برخی از اعضای کابینه دولت دهم بتوانند همراه خانواده خود هیات ۳۰۰ نفره ایرانی را تشکیل دهند. ‏

پیش از این سفر رییس جمهور به همراه خانواده خود به نیویورک با انتقاد برخی از سیاسیون و رسانه ها همراه شد که احمدی‌نژاد در ‏واکنش به این انتقادها گفت: تمام هزینه ها را از جیب خودمان داده ایم. حال جای این سوال در اذهان عمومی همچنان باقی است ‏که در صورت پرداخت شخصی هزینه های سفر خانوادگی رییس جمهور به کشورهای مختلف، آیا این گونه سفر کردن عرف ‏دیپلماتیک! محسوب می شود یا خیر؟‏

منبع:بوتیا