به گزارش خبر نگار خانه خشتی،محمد حسنی بخشدار بخش مرکزی رفسنجان با اعلام ثبت نام ۲۷ کاندید شوراهای  روستاها در دو روز اول گفت : ۱۵۵ روستا در بخش مرکزی شهرستان وجود دارد  که از این تعداد ۹۰ روستا نیاز به انتخابات اعضاء شوراها دارد و بقیه  روستاها بدلیل جمعیت زیر ۱۰۰ نفر نیاز به شورا ندارند.  وی افزود : از ۹۰ روستا ۲۰ روستا نیاز به اعضاء ۵ نفره و در مابقی  روستاها ۳ عضو انتخاب خواهند شد.  آقای حسنی با اشاره به جمعیت روستایی بالغ بر ۸۵ هزار نفری شهرستان  رفسنجان  گفت : مدرک اعضاء شوراهای ۳۵ روستا باید حداقل دیپلم باشد.

تنظیم: رضایی