خانه خشتی:در اولین روز ازآغاز ثبت نام  کاندیداهای شوراهای اسلامی شهر و روستاهای  رفسنجان ۹ نفر ثبت نام کردند در حوزه بخش مرکزی رفسنجان دیروز۸ داوطلب جهت عضویت در شوراهای روستایی  این بخش ثبت نام نمودند.

بخشدار بخش مرکزی رفسنجان در گفتگو با خبرنگار خانه خشتی با اعلام این  خبر افزود : تمامی امکانات برای برگزاری هرچه با شکوهتر انتخابات در این  بخش آماده شده و داوطلبین میتوانند با حضور دربخشداری و با مراجعه به  آقای مهندس علی نقی زاده کار ثبتنام خود را انجام دهند .

آقای حسنی گفت : ثبت نام از کاندیداهای شورای شهر و روستاها از ۲۶  فروردین آغاز و بمدت یک هفته ادامه دارد و تا کنون ۸ نفر برای عضویت در  شوراهای اسلامی روستاها کاندید شدند.