عکس:جلسه‌رسیدگی‌به طرح‌سوال از رئیس‌جمهور

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور صبح امروز چهارشنبه برای پاسخگویی به سئوالات 79 نماینده مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس حاضر شد.