تعزیه‌خوانان رفسنجانی با اجرای مجلس دو طفلان مسلم به عنوان گروه برگزیده سوگواره تعزیه استان کرمان انتخاب و معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار خانه خشتی، گروه تعزیه موسی‌بن‌جعفر (ع) رفسنجان با اجرای مجلس 2 طفلان مسلم به عنوان گروه برگزیده بیستمین سوگواره تعزیه استان کرمان انتخاب و معرفی شد.

این سوگواره ازنوزدهم فروردین آغازشده و گروه‌های تعزیه علی‌اکبر گلباف، چترود، موسی‌بن‌جعفر (ع)  رفسنجان، علی‌اصغر هوتک، جوانان کرمان، فاطمیه زنگی‌آباد، سیدالشهدا (ع) زنگی‌آباد، سیدالشهدا (ع) هوتک و کهنوج به بخش مسابقه این سوگواره راه یافتند.

منبع:فارس