به گزارش “خانه خشتی” مراسم تشییع نمادین پیکر مطهر حضرت فاطمه زهرا (س)

توسط مردم رفسنجان در زیر رحمت الهی انجام شد.  گفتنیست پیشبینی می شد که این برنامه ها با توجه به بارش باران برگزار نشوند اما این برنامه ها در سراسر شهرستان برگزار گردیدند.