به گزارش خانه خشتی،امام جمعه رفسنجان در خطبه های نماز جمعه این هفته بیان کردند:ایجادحماسه سیاسی با یک انتخابات پرشورهمراه باتیزبینی،آگاهی وبصیرت کامل محقق میشود.

وی فرمودند:چشم ظاهرتوانایی انتخاب اصلح افراد را نخواهد داشت بلکه باید با چشم دل وتأمل وبه دورازاحساسات،فردی را انتخاب کنیم که در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد،از ابتدا تا انتها همه ی هم وغم او برای خدمت به مردم باشد بدون هرگونه جنجال آفرینی وتحریک.

ایشان خاطر نشان کردندکه فردی را انتخاب کنیم که در عمل به اثبات برساندکه تابع ولایت فقیه است وهمچنین مریدومقلدعلما ومراجع باشد.

وی فرمودند:مردم باید با نگرش کافی ودر نظرگرفتن مصلحت نظام وبا تأمل وتدبیرکافی وکامل در انتخابات شرکت کنند.

حجت الاسلام رمضانی پوربا یادآوری رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی براینکه شرط آسیب پذیری از توطئه های دشمن اقتدار سیاسی واقتصادی است بیان فرمودند: ما بایدسبک زندگیمان را اصلاح کنیم  وبه سمت اقتصادمقاومتی برویم.دوری از تجمل،تجمل گرایی ،اسراف وداشتن صرفه جویی وقناعت می تواند حماسه اقتصادی بوجودآورد.