به گزارش خانه خشتی ،در پی بارندگیهای چند روز گذشته ، رودخانه شور رفسنجان پس از 20 سال مجددا جاری شد

رودخانه شور رفسنجان پس از 20 سال مجددا جاری شد

لازم به ذکر است این رودخانه از مرکز شهر رفسنجان عبور میکند

همچنین بنا به گزارش هواشناسی رفسنجان  میزان بارش های چند روز گذشته در رفسنجان 46 میلیمتر اعلام شد

 

منبع:فرمانداری شهرستان رفسنجان