در ایام تعطیلات نوروز ۱۰ هزار  نفر در مراکز اورژانس و درمانی رفسنجان  پذیرش شدند و خدماتی از جمله عمل جراحی و بستری و رادیولوژی به آنها  ارائه شد .

رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بیان کرد: از این تعداد بیش از هزار و پانصد نفر بستری و  بیش از ۷ هزار نفر به طور سرپایی مداوا شدند.  عباس اسماعیلی گفت: خدمات پزشکی در ۳ مرکز درمانی بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع)،  بیمارستان مرادی و نیک نفس به مراجعین ارائه میشد  وی تصریح کرد: در این مدت ۱۵۳ مورد عمل جراحی در رفسنجان صورت گرفته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با بیان اینکه در ایام نوروز ۲۲۱ نوزاد  در رفسنجان متولد شده است، اظهار داشت: در این مدت ۱۳۰۰ نفر از خدمات  رادیولوژی بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) و مرادی استفاده کردند.  اسماعیی با اشاره به مأموریتهای مرکز فوریتهای  پزشکی رفسنجان در ایام نوروز، عنوان کرد: مأموریتهای غیرتصادفی مرکز  فوریتهای پزشکی رفسنجان در ایام نوروز، ۴۸۸ مورد، مأموریتهای تصادفی ۱۹۹  و بین بیمارستانی ۶۸ مورد بوده است.

تنظیم:رضایی