به گزارش خانه خشتی به نقل از فرمانداری شهرستان رفسنجان:شرایط لازم جهت ثبتنام در انتخابات شوراهای شهر و روستا