به گزارش خانه خشتی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حوزه هنری کرمان از میان 23 گروه متقاضی شرکت در بیستمین سوگواره تعزیه استان کرمان ، گروه های تعزیه علی اکبر گلباف، چترود، موسی ابن جعفر رفسنجان، علی اصغر هوتک، جوانان کرمان، فاطمیه زنگی آباد، سیداشهداء زنگی آباد، سیدالشهداء هوتک و کهنوج به بخش مسابقه این سوگواره راه یافتند.

بر اساس همین گزارش در سوگواره یاد شده مجلس شهادت حضرت علی اکبر(ع) کار گروه تعزیه گلباف ساعت 4 عصر و مجلس شهادت مسلم ابن عقیل کار گروه تعزیه چترود ساعت 5:30 روز دوشنبه 19 فروردین، مجلس دو طفلان مسلم کار گروه تعزیه موسی ابن جعفر(ع) شهرستان رفسنجان ساعت 5:30 عصر 20 فروردین، مجلس شهادت حضرت عباس(ع) کار گروه تعزیه علی اصغر هوتک ساعت 5:30 عصر روز 21 فروردین، مجلس مقام مادر کار گروه تعزیه فاطمیه زنگی آباد ساعت 4 عصر و مجلس شهادت حضرت عباس(ع) کار گروه تعزیه جوانان کرمان ساعت 5:30 روز 22 فروردین، مجلس شهادت حرابن یزید ریاحی کار گروه سیدالشهداء زنگی آباد ساعت 5:30 روز 23 فروردین، مجلس به آتش انداختن ابراهیم کار گروه تعزیه سیدالشهداء هوتک ساعت 4 عصر و مجلس شهادت حضرت زهرا(س) کار گروه کهنوج ساعت 5:30 عصر روز 24 فروردین اجرا خواهند شد.

بیستمین سوگواره تعزیه استان کرمان از تاریخ 19 تا 25 فروردین به همت حوزه هنری استان کرمان در تعزیه خانه کرمان برگزار خواهد شد.