به گزارش “خانه خشتی” جدول کلی آمار  روزانه  ستاد تسهیلات سفر های نوروزی شهرستان رفسنجان از 91/12/28 تا پایان تعطیلات نوروزی

منبع : فرمانداری رفسنجان