در اواخر زمان رأی گیری یکی از همشهریان رفسنجانی  سراسیمه به محل حوزه اخذ رأی می‎‌رساند؛ یکی از عزیزان برگزار کننده انتخابات در آن حوزه به آن شخص می‌گوید، آقا عجله نکن ما اینجاییم که رأی شما را بگیریم که آن شخص اینگونه پاسخ می دهد: آقا ببین من اصلا اهل رأی دادن نبودن، مدتی هم هست که شناسنامم رو گم کرده بودم اصلا دنبالش نرفته بود، خونه نشسته بودم که عموم از آمریکا زنگ زد، گفت چه خبر؟ گفتم اینجا انتخابات است و مردم دارن رأی می‌دن،بعد عموم گفت تو چیکار می‌کنی،گفتم من هیچی تو خونه نشستم! عمو می گه تو چطور تو خونه نشستی؟ما اینجا به ایران افتخار می کنیم،پاشو برو رای بده؛ بعد اون آقا می رود اداره ثبت احوال که پست فوق العاده گذاشته بود می بینی شانسش شناسنامش هم پیدا شده و خوب می رود به یکی از حوزه‌های اخذ رأی رفسنجان و رأی خود را به صندوق میاندازد…