معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان درگفتگو با خبر نگار خانه خشتی اظهار داشت: این نوزاد 2 روزه بد حال شده و پس از معاینه مشخص شد صدای قلب اضافه دارد.
دکتر رضا درخشان افزود: از قلب این نوزاد توسط پزشک عکس گرفته شد که مشخص گردید قلب او بزرگتر از حد معمول است.
وی عنوان کرد:این نوزاد تک بطنی و دچار جابجایی عروق بود.
درخشان خاطرنشان کرد: قرار است این نوزاد دو روزه 8/2 کیلوگرمی شش ماه آینده آنژیوگرافی و دو عمل جراحی دیگر برای وی انجام خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون 3 نوزاد دیگر نیز که دچار عارضه قلبی بوده اند در این بیمارستان با موفقیت جراحی شده اند که این نشان دهنده توانایی پزشکان متخصص و فوق تخصص شهرستان رفسنجان دارد.
رضایی