به گزارش خبرنگار “خانه خشتی”: صبح امروز جمعی از پرسنل شرکت مس سرچشمه به علت بی توجهی مدیران شرکت مس به بعضی از خواسته هایشان ، در مقابل کارخانه تجمع کردند.