عباسعلی کدخدایی  با اشاره به برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 12 اسفند جاری گفت: مطابق ماده 73 قانون انتخابات،پرونده های 28 حوزه های انتخابیه در جلسه شورای نگهبان مطرح و صحت انتخابات این حوزه ها مورد تایید قرار گرفت. لازم به ذکر است در این جلسه این شورا مهر تایید بر انتخابات در رفسنجان و انار زد.