در یک عمل جراحی 45 دقیقه ای در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان یک توده استخوانی 355  گرمی از بدن بیمار خارج شد.

متخصص ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در گفتگو با خبرنگار “خانه خشتی” اظهار داشت: مراجعه یک بیمار رفسنجانی به شهرهای تهران، یزد و مشهد به منظور درمان زانو دردی که سال ها وی را آزار می داد بی نتیجه ماند و سرانجام این فرد دوای درد خود را در دستان پزشکان مجرب شهر خود یافت.

دکتر محمد عبدالله پور گفت: بیمار فردی 57 ساله بود که به علت تورم و قفل شدگی زانو مراجعه کرد، او همچنین هنگام بازی فوتبال دارای درد زانو بود، در بررسی ها متوجه شدیم که یکسری ضایعات استخوانی داخل مفصل زانوی او
می باشد.
دکتر عبدالله پور با اشاره به نادر بودن این پدیده بیان کرد: فضای مفصل، فضای محدود است و طبعاً اگر ذرات آزاد، داخل مفصل باشند باعث قفل شدن زانو و تخریب غضروف زانو و درد هنگام راه رفتن می شوند.
حمید منتظری اکنون از عمل جراحی خود بسیار راضی است.