به گزارش خبرنگار “خانه خشتی”،رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان در همایش ملی پسته که امروز در سالن آمفی تئاتراین دانشگاه برگزار شد گفت : اهمیت پسته بر هیچکس پوشیده نیست واین محصول مهم استراتژیکی جزواصلی ترین کالاهای صادراتی است و سطح زیرکشت 400 هزار هکتار در کشور راشامل میشود.
وی افزود : عدم ارتباط بین دانشگاههای علمی وکشاورزی منجر به ایجاد چالشهای بسیار زیادی در زمینه کشاورزی پسته شده است.
محسن صفریان با اشاره به وجود 1500 حلقه چاه کشاورزی در رفسنجان اظهارداشت : مساحت 110 هزار هکتار از اراضی پسته در این شهرستان توسط 60 هزار کشاورز اداره میشود که با در نظرگرفتن یک مهندس برای هرحلقه چاه آب کشاورزی ، هم زمینه اشتغال برای فارغ اتحصیلان رشته کشاورزی ایجاد وهمکشاورزان میتوانند بابکارگیری علوم پیشرفته در زمینه کشاورزی درصد بیشتری محصول پسته ، باکیفت بالا برداشت کنند.
وی با بیان اینکه آخرین همایش ملی پسته 15 سال پیش برگزار شده افزود : از این پس با تشکیل دبیرخانه ی همایش پسته هر 2 سال یکبار آخرین دستاوردهای تحقیقاتی و اختراعاتی در زمینه پسته ارایه خواهد شد.

تنظیم:رضایی