به گزارش خبرنگار”خانه خشتی”؛نماینده مردم رفسنجان وانار در مجلس شورای اسلامی در حاشیه همایش ملی پسته با اشاره به خشکسالیهای 14 سال اخیردر مناطق کرمان گفت : مشکل کمبود آب کشاورزی فلات مرکزی ایران که بخشی از آن شامل شمال استان کرمان و شهرستانهای انار ورفسنجان سیرجان وشهربابک است ، با اجرای 3 پروژه مصوبی در کمیسون 215 معاونت راه بردی ریاست جمهوری در 5 سال آینده رفع خواهد شد.
وی با اشاره به پروژه های بهشت آباد ، انتقال آب از خلیج فارس ودریای عمان ، انتقال آب از سولکان به این فلات افزود : انتقال آب شرب(آشامیدنی) ازسرچشمه های کارون وچهارمحال وبختیاری به اسم بهشت آباد به منطقه رفسنجان وانار وآب خلیج فارس ودریای عمان در شهرهای سیرجان وشهربابک ورفسنجان به مصرف آشامیدنی خواهد رسید ومازاد این آبها وآبهای زیر زمینی که اکنون به مصرف کشاورزی و آشامیدنی میرسد ، آزاد خواهند شد و در بخش صنعت بکار گرفته خواهند شد و با این روند مشکل کمبود آب کشاورزی استان رفع میشود.

تنظیم:رضایی