در رزمایش بزرگی که در کرمان در 24 و25 اسفند برگزار خواهد شد سه گردان رزمی از رفسنجان حضور خواهند داشت علی اکبر پورمحمدی فرماندار رفسنجان در گفتگو با خبر نگار “خانه خشتی”گفت : برگزاری رزمایشها در کشورمان ضروریست تا دشمن با دیدن ابتکارات و اصول اجرایی در نبرد ، بفهمد که ملت ایران همیشه بیدار و آگاه است و رفسنجان نیز کارها وابتکارات بسیار خوبی در عرصه سپاه ونیروهای مسلح انجام داده است. وی در ادامه گفت : وجود دانشگاه نرجس خاتون ، حوزه های علمیه خواهران و فعال شدن کلیه کانونهای شهرستان شاخص علمی وفرهنگی شهرستان را بالا برده واین مهم با زحمات بی شائبه امام جمعه شهرستان بوده است پور محمدی ابراز نمود : ضریب ناامنی برخی شهرستانها 20 است واین ضریب در شهر ما 2 است که امیدواریم با تلاشهای نیروی انتظامی این رقم را به زیر صفر ببریم شهری پر از امنیت داشته باشیم که بدنبال آن سرمایه داران با اطمینان و آسودگی خاطر در زمینه های مختلف سرمایه گزاری خواهند کرد وبسیاری ، ازمعضل بیکاری رهایی یافته ودر نهایت امنیت ایجادمیشود .
فرماندار رفسنجان گفت : بیشترین مرگ ومیر بعد از تصادفات ، مرگهای ناشی از سکته های قلبی و عروقی است که در رفسنجان برای سرگرمی وتفریح مردم ،
پارکها و سالنهای ورزشی احداث شده و با ترغیب مردم به استفاده از آنها و پیاده روی ، سعی بر تامین آرامش انها داریم . رضایی.