این همایش یک روزه 17 اسفندماه در سالن آمفی تئاتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان برپا خواهد شد صفریان رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان در گفتگو با خبرنگار”خانه خشتی” اظهار داشت : 130 مقاله در خصوص پسته از سراسر کشوربه این دانشگاه ارسال شده که از این تعداد 37 مقاله در مورد آفات ، اقتصاد کشاورزی ، کود وسم و… در خصوص پسته ارائه خواهدشد.
وی گفت :بقیه مقاله ها بصورت مجله وپوستر منتشر خواهدشد .
صفریان افزود : در 20 استان کشور پسته کاری صورت میگیرد که لازم استمسئولین برای بهتر شناساندن این محصول استراتژیک و راهکارهای برخورد با آسیبهای کشاورزی این محصول ، این همایشها را برپاکنند.
جلال پور رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان نیز گفت : مشکلاتتولید ، قیمت گذاری ، صادرات وارز پسته از جمله مشکلات ومسائلی است کهامروز بطور ناخواسته ، این محصول باکیفیت کشورمان را در گیر کرده و وظیفه ی اصلی ما نیز اینست که کنترل این موارد را در دست بگیریم.رضایی