محمدرضا شریفی نیا بازیگر فیلم رسوایی در گفتگو با خبرنگار خانه خشتی، مبنی بر برگزیده شدن فیلم رسوایی در رفسنجان از دیدگاه تماشاگران گفت: این فیلم با بازی اکبرعبدی و با شرایط خوبی که داشت پذیرفته شد.

وی با اشاره به فیلم قصه عشق پدرم که به نظر مردم مثبت بوده، اظهار داشت: فیلم اخراجی ها به کارگردانی ده نمکی کاری کمدی بود، اما در فیلم رسوایی تکریم روحانیت و دفاع از آن به وضوح دیده میشد و به مسائل اجتماعی پرداخته بودند.