پوران درخشنده فیلم نامه نویس، در حاشیه اختتامیه جشنواره فیلم فجر در رفسنجان با بیان این مطلب اظهار داشت : سینمایی ارزشمند است که حرف از محرومیت بزند و خانواده ها را متوجه تهدید ها بکند ، سایه ای از مردم در آن باشد وسینمایی باشد که در خدمت مردم ودر جهت آگاهی بخشیدن وفرهنگسازی قدم درستی بر دارد وی افزود : سینمای کشور ما بر اساس اهداف متعالی پایه ریزی شده در جهت جایگاه انسانیست وهمین موضوع باعث مطرح شدن فیلمها در سطح بین الملل است پوران درخشنده اذعان داشت : فیلمهای ساخت آمریکا که 700فیلم در سال تولید میشود فقط 15 فیلم خوب دارد بقیه فیلمها بازیهای رایانه ای است که اثری از مردم در آنها نیست.