به گزارش خانه خشتی بعد از انتشار خبری مبنی بر این که صادرات پسته ممنوع شد واکنش هایی را در بین مردم و کارشناسان به همراه داشت. استدلال هایی که در این بین مطرح گردید که دولت با این کار طرحی در مقابله با دلالان و همچنین پایین آوردن قیمت های کاذب دارد.

اما آیا با این تصمیم و بعد از 6ماه پسته ایران آن بازار جهانی گذشته را خواهد داشت؟

آیا اعتماد ما در بین خریداران جهانی پسته مورد سوال واقع نمی شود؟

آیا قیمت جدید پسته با توجه به هزینه هایی که این محصول دارد برای کشاورزان به صرفه می باشد؟

براستی طرح حمایتی دولت برای کشاورزان پسته چیست بعد از این تصمیم؟

آیا بهترین را حل برای مقابله با دلالان و قیمت های کاذب توقف صادرات پسته می باشد؟

آیا دلال بازی ها و قیمت های کاذب فقط برای پسته می باشد و محصولاتی از قبیل بادام و گردو و… اینچنین نمی باشند؟

اصلا آیا بازار داخل با کمبود پسته روبه‌رو هست؟

و یا اینکه این تصمیم را باید جدی بگیریم و از جانب شخصی گرفته شده است که مسئول آن است؟

همه و همه سوالاتی است که در ذهن مردم ایجاد شده است. امید است در این زمینه از جانب مسئولین پاسخی روشن به مردم داده شود.