به گزارش خبرنگار “خانه خشتی”،رئیس مرکز آموزشی درمانی نیک نفس رفسنجان با بیان این خبر گفت: نیمی از نوزادان دختر ونیمی دیگر از متولدین سال 91 در رفسنجان پسر هستند.
دکتر خرم نیاد افزود: بیشترین آمار متولدین مربوط به تیرماه می باشد ، در این ماه 603 نوزاد دختر و پسر بدنیا آمده است.
رضایی