به گزارش خبرنگار “خانه خشتی”،مراسم عطر افشانی و گلباران قبور مطهر شهدا رفسنجان با حضور مسئولین محترم شهرستان و بسیجیان و عموم مردم شهید پرور شهرستان رفسنجان انجام شد.
گزارش به راوایت تصویر: