به گزارش “خانه خشتی”؛مرگ روزی به سراغ ما می آید چه بهتر که این مرگ در جبهه جنگ ودر حال مبارزه حق علیه باطل باشد چه گوارا است که جان شیرین در راه دوست فدا شود همان دوستی که از رگ گردن به ما نزدیک تر است چه بهتر که این مرگ در پیشگاه ملتی باشد که به جرم پیروی از قران این کتاب نجات بخش انسانها مورد هجوم ابر قدرتها وجنایتکاران جهان وسر سپردگان ومزدوران انها قرار گرفته است .

فرازی از وصیتنامه غواص شهید گردان 410 لشگر ثارالله شهید علی ایزد خواه متولد 1332 شهرستان جیرفت

شهادت دیماه 1365 عملیات کربلای چهار –  جزیره ام الرصاص

منبع : وبلاگ و بالنجم هم یهتدون