آقای نجار استاندار کرمان در گفتگو با خبرنگار “خانه خشتی” اظهار داشت : از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی استقلال است که در 3 وجه الهی بودن ،رهبری،حضور اقشار مختلف مردم در صحنه بدست آمده است وی از دیگر دستاورده های انقلاب اسلامی انرژی هسته ای ،تکنولوژی نانو،هوا فضا،تجهیزات دفاعی نام برد.

استاندار کرمان تصریح کرد: پیشرفتهای خوبی در زمینه عمران در سطح کشور و همچنین استان در طول 34 سال انجام شده که میتوان به نمونه لوله کشی 1500 کیلومتر آب آشامیدنی به روستاها در سال جاری ،و احداث 1200 کیلومتر بزرگراه

در سطح استان اشاره کرد و افزود :تا پایان سال احداث 1500 کیلومتر بزرگراه دیگر تمام میشود.

وی افزود: در بخش صنعت 2.8 میلیون تن فولاد تولید شده است و بالای 30 هزار میلیارد تومان در بخش های صنعت هزینه شده است.

نجار از احداث 300 هزار واحد مسکن مهر روستایی و شهری در طول 34 سال خبر داد.

وی گفت: در سال جاری 300 میلیارد تومان برای پروژ ه های عمرانی کرمان در نظر گرفته شده بود که در دهه فجر 193 پروژه عمرانی در استان به بهره برداری میرسد.

رضایی