آقای پور محمدی فرماندار رفسنجان در گفتگو با خبرنگار “خانه خشتی”اظهار داشت : در روستاه های رفسنجان بیش از 100 طرح ساخت پارک،جدول گذاری،خدمات روستای در این ایام افتتاح شده که بخش عمده ای از این اعتبارات یعنی 60 میلیار ریال  توسط مردم هزینه شده است.

وی افزود: در سال 91 بیش از 625 هکتار از اراضی پسته رفسنجان به سیستم قطره ای تجهیز شده اند که از چند سال قبل 6 هزار هکتار از اراضی رفسنجان به این سیستم مجهز شده اند آقای پور محمدی اب رسانی به روستاه های رفسنجان با اعتبار 3.5 میلیارد تومان در سال جاری را از کاره های مهم و بزرگ شهرستان نام برد.رضایی